บริษัท ไทย โรตารี่ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
THAI ROTARY ENGINEERING PUBLIC COMPANY LIMITED

168 Moo5 Sumnaktorn Banchang Rayong 21130 THAILAND Tel:+66(0)38-695565, Fax:+66(0)38-695573